Tříkrálová sbírka 2015

Pomalu se blíží čas již tradiční dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou v ČR organizuje Charita Česká republika.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a skauti v Kutné Hoře ji každoročně s radostí podporují. Výtěžek sbírky je v Kutné Hoře určen převážně na stavební úpravy Střediska rané péče, které poskytuje služby rodinám dětí s handicapem, ale i na další služby oblastní charity. Rádi bychom vás poprosili, abyste tuto aktivitu podpořili. Vyplněnou příhlášku je třeba dodat rádkyni nebo vedoucímu oddílu. Malí koledníci koledují ve skupince po třech za doprovodu jednoho vedoucího skupinky (osoba starší 15 let). Každý koledník přijde v kostýmu krále (nemusí to být nic složitého – stačí přes ramena staré prostěradlo a koruna ze čtvrtky – tvořivci si s kostýmem mohou i vyhrát:)

V Kutné Hoře sbírka proběhne v sobotu 10.ledna 2015 od 9hod.
Sraz koledníků: 9hod u sv. Jakuba
Konec sbírky: cca 15hod v Duhovém Atriu, Trebišovská 611(tam bude
připraveno také občerstvení pro děti) – http://kh.charita.cz/nase-strediska/duhove-atrium/

Těšíme se na malé koledníky!

Tříkrálová sbírka 2015 – plakát